Прочети повечеЕсенното изложението на селскостопанска техника БАТА АГРО, което в момента се провежда в Стара Загора, предостави на ЦИЕС благоприятна възможност за представяне на дейностите, които компанията извършва за кандидатстващите бенефициенти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскосотпански продукти“.