Семинар – Реакция на огън в Пловдив

Предстоящи курсове, които ЦИЕС организира

Курс за водещи одитори за СУК в ЦИЕС

Международна конференция с участието на ЦИЕС

Млади специалисти на стаж в ЦИЕС

Обучение по ЗБУТ

Нови изменения в БДС EN ISO/IEC 17020 в семинар

Безплатно обучение по Програма Аз мога повече

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА

Годишна награда за водещ специалист на ЦИЕС

Прием на документи по проект Аз мога повече

10 години ЦИЕС

Обучение за повдигателни съоръжения

ЦИЕС е определен за изпълнител по проект

Новини от Конференция CPR в Брюксел

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top