Обучение по програма Развитие на човешките ресурси

Обучение за вътрешни одитори

Маркетинг обучение на специалисти от ЦИЕС

Семинар на тема Безопасни машини

Подкрепяме близките на загиналите в село Бисер

ЦИЕС получи нов сертификат за акредитация

Теория и практика на одита на СУ по ISO 19011:2011

Семинар на тема Безопасност на детски играчки

Възможност за безвъзмездно финансиране

ЦИЕС е определен за изпълнител по проект

Нова възможност за финансиране на проекти

Нов регламент за строителните продукти

Предстоящи семинари

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top