Необходим е контрол на личните предпазни средства

Панаир на строителството в Македония

Нова Лаборатория за реакция на огън

Придобиване на нови умения

Реакция на огън е в процес на нотификация

Актуални новини от Брюксел

Работна среща по Директива Шум

Учебно-тренировъчни фирми в ЦИЕС

Успешно приключили изпити

Проведе се симпозиум - GLOBAL GAP

Ключът към успеха на всяка фирма

Експерти от ЦИЕС участваха в семинар в Скопие

Нова нотификация - Директива 2006/42/ЕС

ЦИЕС стартира практика на курс по заваряване

Успешно завърши курс с ваучери по КК4

Национална конференция по качеството

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top