Обучение съгласно новата ревизия на ISO 9001 и ISO 14001

Участие на ЦИЕС в научна конференция в Казанлък

Поредица от обучения за Органи за контрол

Успешна учебна 2015/2016 година

Дейности в полза на кандидатстващите по Мярка 4.2.

Възможност за развитие на Вашата "визитка"

Семинар по системи за управление в гр.Елена

Честит 10 години юбилей Винербергер България!

"Алея на липите" в новия парк на Стара Загора.

Към стопаните на площадки за игра

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top