2017 година

   
 Statia CIES Kapital Nov 2017 site

изданието на "Капитал", "Гепард" 2017 -
"Най-динамичните МСП компании в България за 2016 г."

ноември 2017

Интервю на г-жа Благовеста Шинева, Управител на ЦИЕС ЕООД 

 

Виж публикацията

 

   
 Statia NBP Oct 2017 1

в. Национална бизнес поща

29.10.2016

Интервю на г-жа Благовеста Шинева, Управител на ЦИЕС ЕООД 

Виж публикацията

 

  2016 година

   
 Interview 27 01 2016

в. Национална бизнес поща

27.01.2016

Интервю на г-жа Благовеста Шинева, Управител на ЦИЕС ЕООД 

 

Виж публикацията

   
 Compass br 4 2016 1

сп. Компас, бр. 4

Интервю с инж. Розалина Гичева

"Новите акценти в директивата за електромагнитна съвместимост"

 

Виж публикацията

   
 statiya kapital daily September 2016

 в.Капитал Дейли 

септември 2016

Интервю с инж. Благовеста Шинева

"Центърът за европейска сертификация открива представителство в Иран"

 

Виж публикацията

   
CIES KORIGIRAN1

Национална Бизнес Поща

декември 2016

"ЦИЕС в полза на големите предприятия за повишаване на енергийната им ефективност."

 

Виж публикацията

   
OKA mesec May 2016

 Списание "Зона БГ"

"Да бдим за безопасно лято" - относно контрол на площадките за игра

 

Виж публикацията

                        2015 година

 
Zona Bg Sept 2015 22

сп."Зона БГ"

септември 2015 

Интервю с инж.Христина Ангелова, Ръководител Лаборатория за изпитване на строителни продукти.

"Израел призна строителна лаборатория на ЦИЕС"

 

Виж публикацията
   
Zona BG July 2015 3  

сп."Зона БГ"

юли 2015 - Интервю с Даниела Иванова, Ръководител отдел "Маркетинг"

"Имаме потенциал да налложим бранда ЦИЕС и на световните пазари"

 

Виж публикацията
   
Zona BG June 2015 11

сп."Зона БГ"

юни 2015 

Интервю с инж.Благовеста Шинева

Да залагаш на качеството заради "Подписът на доверието"

 

Виж публикацията
   
MiE br 7 8 2015 11

сп."Машиностроене и Електротехника"

бр.7-8/2015 - Интервю с инж.Розалина Гичева - Ръководител отдел "Оценяване съответствието на машини и електрически съоръжения", ЦИЕС ЕООД
Изменения в ервопрейското техническо законодателство. Познаването на европейските изисквания е определящо за конкурентоспособността

 

Виж публикацията
   
Statia Kapital Daily CIES 2015 22

в."Kaпитал Дейли",

м.Ноември, 2015Интервю с инж.Благовеста Шинева

"Центърът за изпитване и европейска сертификация се наложи като марка за качество, балансирана цена и отлична експертиза"

 

Виж публикацията
   
MiE br 1 2015 11

сп."Машиностроене и Електротехника"
бр.1/2015 - Интервю с инж. Диан Чавалинов - лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства към ЦИЕС ЕООД
Изпитванията за електромагнитна съвместимост - част от изискванията за СЕ маркировка

 

Виж  публикацията

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top