Когато купувате медицински маски и ръкавици е добре да проверите какъв сертификат придружава изделията, тъй като може да се окаже фалшив. Някои дистрибуторски фирми предлагат медицински маски и медицински ръкавици със сертификат, за който твърдят, че е издаден от нашата организация, но всъщност сертификатът е подправен. Използваният сертификат наистина е издаден от ЦИЕС, но продуктът и производителят са заменени. Това е довело до доста безсмислен текст, според който сертификатът е за медицински хирургически маски / медицински ръкавици, които са оценени съгласно Регламента за строителните продукти.

 

Всъщност медицинските маски трябва да се оценяват в съответствие с Регламента за медицинските изделия, за който ЦИЕС няма нотификация, т.е. разрешение.

 

ЦИЕС е нотифициран орган с идентификационен номер 1871 за оценяване съответствието на продукти съгласно Регламента за строителните продукти и следните директиви: Машини, ЕМС и емисии на шум: https://bit.ly/2WXUVvF

 

Подправените сертификати:

Certificate Abbott Masks Forged  Certificate Trading Places Forged  Cert Gloves Ansell Forged

 

5 Certificate Abbott Gloves Forged