Позиция:
Ръководител отдел Оценяване съответствието на машини
Визитка:
Електроинженер, специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени предприятия“, Висш машинно-електротехнически институт, гр. София.
Владее руски и английски език.

Мобилен:
+359 886 401829
Изтеглете информацията като: Контактна картичка

Изпращане на е-мейл
(по избор)

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top