На срещата на Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на строителни продукти, проведена на 24.03.2017 г., инж.Румяна Господинова, водещ оценител и одитор в ЦИЕС ЕООД, бе единодушно избрана за официален представител на България в Консултативната група (Advisory Group) към групата на нотифицираните органи за оценяване на строителни продукти /GNB-CPR/.

Наред с представителите от другите страни членки на ЕС, инж.Румяна Господинова ще участва в срещите на нотифицираните органи за оценяване на строителни продукти, които регулярно се провеждат в различни европейски градове. На тези срещи се обсъждат въпроси от съществено значение за нотифицираните органи и се изгражда общата им политика.