На 28 и 29 май 2019 г. в Киев, Украйна се проведе VIII Международна конференция на циментовата индустрия UKRCEMFOR 2019. Организатор на събитието беше Асоциацията на производителите на цимент в Украйна UKRCEMENT. На форума бяха представени най-добрите практики и перспективи за развитие в индустрията.

 

Сред лекторите на конференцията беше управителят на ЦИЕС ЕООД, инж. Благовеста Шинева с лекция на тема „Подход към прилагането на Регламент Строителни продукти  (ЕС) № 305/2011 при оценяване съответствието на цимент за СЕ маркировка“. Инж.Румяна Господинова, водещ оценител на строителни продукти към ЦИЕС, присъства на събитието като експерт.

 

В конференцята взеха участие министри, ръководители на Асоциацията на производителите на цимент в Украйна, експерти, мениджъри на предприятия и др.

 

Предвид предстоящото въвеждане на Регламент (ЕС) № 305/2011 в Украйна, местните производители проявяват интерес към стъпките за сертификация на цимент и поставяне на СЕ маркировка. Тези въпроси, наред със задълженията на производителите, системата за оценяване на цимент и др., бяха подробно разгледани в презентацията на инж. Шинева.

 

Ukrcemfor CTEC 2

 

Ukrcemfor CTEC 4 copy