Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

ЛАБОРАТОРИИ ЗА ИЗПИТВАНЕ

Проверете дали вашите продукти отговарят на приложимите стандарти.

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available

За да сте сигурни в качеството
и безопасността на
Вашите продукти

ОЦЕНЯВАНЕ
НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Машини

ОБУЧЕНИЯ

За да повишите Вашата квалификация и да сте успешни

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

ЦИЕС

изпитване и сертификация
изпитване и сертификация

ЦИЕС е с утвърдено име на българския пазар в изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията.


Нотифициран орган сме с номер 1871 за Регламент строителни продукти (EC) 305/2011, Директивa машини 2006/42/EC, Директива излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито 2000/14/ЕО, Директива електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС и Регламент (ЕС) 2016/425 - Лични предпазни средства.

Извършваме изпитвания и доброволна сертификация на електрически съоръжения в обхвата на Директива нисковолтови съоръжения 2014/35/EC.

 

Нашата цел е да бъдем полезни на икономическите оператори със специализираните си услуги и да осигуряваме експертиза за почти всички сектори на икономиката, без сферата на храните и горивата.

 

 

 
::Издадени сертификати за строителни продукти и системи за управление

РЕГИСТЪР НА СЕРТИФИКАТИ

 
::Квалификации, инструктажи, обучения по ЗБУТ и семинари

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

 
::Европейски директиви и регламенти в обхвата ни на нотификация

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 
::Новини за предстоящи събития и последни новости от дейността ни

АКТУАЛНО

Основните мерни единици: килограм, ампер, келвин и мол с нови дефиниции от 20 май 2019

Стандартът за енергиен мениджмънт ISO 50001 с нова версия

Обучения на ЦИЕС за безопасна работа със СПО - на място при клиента

Френски студенти по архитектура на посещение в ЦИЕС

Инж.Шинева – лектор на международна конференция в Киев

Ново издание на ISO 19011 "Указания за извършване на одит на системи за управление"

Обучения на ЦИЕС за работещите със съоръжения с повишена опасност

Информация на сайта на БИС за хармонизираните стандарти и оценяване съответствието на строителните продукти

Производителите на строителни продукти ще могат да предоставят техническа информация на пазара в цифров формат

Центъра за професионално обучение към ЦИЕС присъства на VI-та регионална конференция на НАПОО

ЦИЕС участва във Форум за насърчаване на партньорствата между фирми от България и Швейцария

Участие на ЦИЕС в годишна среща на IECEE в Агей, Франция

Курс по метрология привлече в учебната зала на ЦИЕС експерти в областта на метрологията

ЦИЕС организира учебен курс съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 с лектори на ИА БСА

БИС публикува БДС ISO 45001:2018 Системи за управление на здравето и безопасността при работа

Проект на ЦИЕС за подобряване на работната среда, одобрен за финансиране

Кметове от Латвия на посещение в ЦИЕС

Водещият оценител в ЦИЕС, инж.Румяна Господинова участва в 43-та среща на Консултативната група на нотифицираните органи по CPR в Льовен, Белгия

ЦИЕС извършва оценка на постигнати енергийни спестявания с цел придобиване на удостоверения за енергийни спестявания

Участие на ЦИЕС в бизнес форум в гр. Ниш, Сърбия

ЦИЕС проведе обучение за изготвяне на екоетикети в ИГМ „Младост“, Сърбия

Кръгла маса за качеството на стоките и защита на потребителите в гр.Варна

Курс – Контрол на физични фактори и Ръководството G27 на ILAC

Обучения на Центъра за компетентност през февруари 2018 г.

Обучение за новия Регламент за защита на личните данни (GDPR)

ЦИЕС ЕООД извършва одити за ресурсна ефективност по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

НТС - Стара Загора връчи диплом на експерт от ЦИЕС

ISO и IEC публикуваха новата версия на стандарта ISO/IEC 17025

Информационен ден относно Закона за енергийната ефективност, организиран в Стара Загора с активното участие на ЦИЕС

Информационен ден посветен на Закона за енергийната ефективност

Обучение по безопасност и здраве при работа

Поздравления от клиенти и партньори по случай 15 години ЦИЕС ЕООД

Поздравления от клиенти и партньори по случай 15 години ЦИЕС ЕООД