Разрешена е дейността по обследване за енергийна ефективност на промишлени системи