ee 3

ЦИЕС ЕООД извършва енергийни одити, които са част от необходимите документи по оперативни програми.

 

Предстоящи програми: Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/Маркетинг на селскостопански продукти по "Програма за развитие на селските региони" (ПРСР) 2014-2020

 

Можем да Ви бъдем полезни със следните дейности:

  • Обследване за енергийна ефективност;
  • Изготвяне на доклад от обследване.

Постигането на енергийна ефектовност дава възможност на проектите за получаване на допълнителен брой точки съгласно критериите за оценка.

 

 Очакван прием: Септември - Октомври 2017 г.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top