ee 2

ЦИЕС ЕООД е вписан в публичния регистър на Агенцията за устойчиво енергийно развитие /АУЕР/ на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и изготвяне на оценки за енергийни спестявания на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, съгласно чл.60, ал.1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

 

Съгласно чл.57, ал.2 от ЗЕЕ ЦИЕС ЕООД извършва обследване за енергийна ефективност на:

  • промишлени системи и сгради, които не са част от промишлените системи на предприятия за производство, които не са малки и средни предприяти по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
  • промишлени системи и сгради,които не са част от промишлените системи на предприятия за предоставяне на услуги, които не са малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия;
  • промишлени системи, чието годишно потребление на енергия (сбор от всички видове енергоносители) е над 3000 МWh (НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.)
  • системи за външно изкуствено осветление, разположени в населено място с население над 20 000 жители;

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.