Енергийните характеристики на нова сграда преди въвеждане в експлоатация се удостоверяват със сертификат за проектни енергийни характеристики.

Сертификатът се издава въз основа на инвестиционния (екзекутивния) проект на сградата.

Сертификат не се издава за:

1. Mолитвените домове на законно регистрираните вероизповедания в страната;
2. Временните сгради с планирано време за използване до две години;
3. Стопанските сгради на земеделски производители, използвани за селскостопанска дейност;
4. Производствените сгради;
5. Жилищните сгради, които се използват по предназначение до 4 месеца годишно или се използват през ограничен период от време в годината и са с очаквано потребление на енергия по-малко от 25 на сто от очакваното при целогодишно използване;
6. Единични сгради с разгъната застроена площ до 50 m2.

Възложителят/собственикът на нова сграда придобива сертификат за проектни енергийни характеристики на сградата преди въвеждането й в експлоатация.

ЦИЕС ЕООД, като лице, вписано в регистъра по чл. 23а, ал. 9 ЗЕЕ, има право да издава сертификати за проектни енергийни характеристики на нови сгради.

НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.