Inspections

Инспекциите са от решаващо значение за спазване, както на законодателните изисквания към даден бизнес, така и да бъдат гарант за добри практики в широк спектър от индустрии. За всяка организация е от решаващо значение подобни проверки да се извършват по график, навреме и в рамките на определен бюджет, така че всички необходими последващи действия да бъдат предприети по-бързо и по-ефективно.

ЦИЕС ЕООД не само гарантира съответствие, ние добавяме стойност за нашите клиенти, като помагаме за подобряване на производителността и създаване на по-безопасни, по-устойчиви и по-печеливши бизнеси. Чрез експертния опит на одиторите ни съдействаме на клиентите да повишат безопасността на своите процеси или оборудване и да са в съответствие с нормативните изисквания.

 

 • Инспекция на работно оборудване

  Наредба № 7 от 23 септември 1999 определя минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд:

     1. на всяко работно място;

     2. при използване на работното оборудване.

   

  Работодателят осигурява прилагането на изискванията на тази наредба за работните места, трудовия процес и при използване на работно оборудване.

  Работодателят осигурява извършването на проверките от независими квалифицирани органи и при необходимост на изпитвания с цел да се гарантира спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа и своевременното откриване и отстраняване на възникнали неизправности след:

  • монтаж и преди пускане в експлоатация за първи път; или след монтаж на ново място или на ново място, за да се гарантира, че е инсталиран правилно и е безопасен за работа;
  • реконструкция и други промени в производствените процеси
  • излагане на работното оборудване на условия, причиняващи влошаване, което може да доведе до опасна ситуация;
  • настъпване на извънредни обстоятелства, като природни бедствия, аварии и др., които могат да имат вредни последици за безопасността на работното оборудване;
  • продължителен период на престой и други обстоятелства.

  Резултатите от тези проверки трябва да бъдат документирани и съхранявани до следващата проверка.

   

 • Индустриални инспекции

  ЦИЕС инспектира процеси и инфраструктура с цел подобряване на безопасността и надеждността на активите на нашите клиенти. Чрез опита и експертизата на екипа ни от одитори ние помагаме на клиентите ни да осигурят съответствие с нормативните изисквания по време на жизнения цикъл на техните активи, като извършваме мониторинг на състоянието, контрол на качеството и инспекции, основани на риска.

   

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.