Crane cies

 

ЦИЕС ЕООД е лицензирано лице за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) с рег. № 591 и притежава Лицензия № 374/23.05.2007 по чл. 34а, ал.1, т.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), издадена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

 

ЦИЕС ЕООД планира и организира дейности, свързани с техническия надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО) съобразно изискванията на ЗТИП и наредбите за осъществяване на технически надзор на различните видове СПО.

 

 • Какво включва услугата на ЦИЕС?

   

  ЦИЕС ЕООД осъществява технически надзор въз основа на договор с ползвателя на СПО. След сключен договор, регистрира и извършва първоначални и периодични прегледи на СПО, за които издава съответните документи.

  Дружеството води електронен регистър на различните видове СПО и ежегодно информира Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор" към ДАМТН регистрирани и снети от регистър СПО.

  Благодарение на експертизата и опита на своите експерти ЦИЕС ЕООД съдейства на ползвателите за коректно комплектоване на досиетата на съоръженията.

  Органът за технически надзор на СПО извършва заверка на проекти в съответствие с чл. 35 от ЗТИП. • ЦИЕС ЕООД организира периодични обучения с проверка на знанията на персонала в съответствие с изискванията на наредбите за безопасна експлоатация и технически надзор на различни видове СПО

   

 • СПО в обхвата на Лицензията

  ЦИЕС ЕООД притежава пълна лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО, както следва:1. Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:

  1.1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 МРа включително.

  1.2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 130С включително.

  2. Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно наягане:

  2.1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при всръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението на обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000.

  2.2. Съдове за хладилни уредби

  2.3. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т.2.4.2.1.

  2.4. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове – СО2 и сгъстен въздух

  3. Стационорани метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 МРа включително и гореща вода с температура от 110° С до 450° С включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

  4. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ

  5. Ацетиленови уредби – ацетиленови генераторни станции, ацетиленови генератори, ацетиленови бутилкови инсталации и стационарни ацетиленопроводи.

  6. Повдигателни съоръжения:

  6.1. Бордови кранове, независимо от товароподемността им

  6.2. Товароподемни кранове с товароподемност до 10 t включително в т.ч. и бордови кранове

  6.3. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит

  6.4. Електрически телфери

  6.5. Товарозахващащи приспособления

  6.6. Подвижни работни площадки

  6.7. Строителни подемници за повдигане на хора или на хора и товари

  6.8. Окачени кошове за повдигане на хора

  7. Асансьори в жилищни и промишлени сгради

  8. Въжени линии и ски влекове

   

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.