• ПОКАЗАТЕЛИ ПО БЕЗОПАСНОСТ на машини , съоръжения и устройства, ръчни и преносими инструменти

  • Изпитване на защита срещу допир до части под напрежение, на влагоустойчивост и на степен на защита (IP код) по БДС EN 60529, БДС EN 60034-5;
  • Измерване на ток на утечка (ток на допир и ток на защитен проводник) по БДС EN 60990
  • Измерване на изолационно съпротивление; изпитване на електрическата якост на изолацията; изпитване за непрекъснатост на защитната верига; измерване на импеданса на контура с повреда; изпитване на загряване; изпитване за защита срещу остатъчни напрежения по БДС EN 60204-1, БДС EN 62841-1
  • Измерване на изолационни разстояния и якост на изолацията по БДС EN 60664-1
  • Измерване на шум - нива на звуково налягане и нива на звукова мощност претеглени по А, С и в честотни ленти по БДС EN ISO 11201, БДС EN ISO 11202, БДС EN ISO 11203, БДС EN ISO 11204, БДС EN ISO 3744, БДС EN ISO 3746, БДС EN 500-4
  • Измерване на шум в околна среда. Ниво на звукова мощност. Ниво на звуково налягане. Еквивалентно ниво на шум. Средно ниво на шума по измерителния контур. Ниво на шум в мястото на въздействие БДС 15471, БДС ISO 8297, MOЗМОСПП
  • Измерване на вибрации (общи и притеглени ръка рамо или цяло тяло) – виброускорение, виброскорост, вибропреместване (и в честотни ленти) по БДС EN ISO 5349-1, БДС EN ISO 5349-2, БДС EN 1032, БДС EN ISO 20643, БДС EN 62841-1, БДС EN 500-4
  • Изпитване на защита от механични опасности; изпитване на механична якост; степен на защита срещу външни механични удари (IK код) по БДС EN 60068-2-75, БДС EN 62262, БДС EN 50102:2006
  • Климатични изпитвания - въздействие с ниска, висока температура и влажност по БДС EN 60068-2-1, БДС EN 60068-2-2, БДС EN 60068-2-14, БДС EN 60068-2-78, БДС 4975, БДС EN 60068-2-30
  • Измерване на осветеност по БДС EN 1837, БДС EN 12464-1, БДС EN 12464-2
  • Изпитване на устойчивост на топлина и ненормално нагряване с натиск със съчма по БДС EN 60695-10-2
  • Изпитване на устойчивост на възпламеняване и разпространение на огън с нажежена жица по БДС EN 60695-2-10, БДС EN 60695-2-11, БДС EN 60695-2-12, БДС EN 60695-2-13
  • Изпитване на устойчивост на възпламеняване и разпространение на огън с иглен пламък по БДС EN 60695-11-5 Изпитване на устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди по БДС EN 60112, БДС 7230
 • БЕЗОПАСНОСТ на електрически съоръжения, предназначени за ползване при променливи напрежения до 1000V и постоянни напрежения до 1500 V

  • Битови и подобни електрически уреди - прахосмукачки, ютии, печки, котлони, фурни, грилове, фритюрници, бойлери, конвектори, кухненски машини, машини за обслужване и за забавления, уреди за пречистване на въздуха, пелетни готелки и др. - БДС EN 60335-1, БДС EN 60335-2-2 ÷ 2-108
  • Автоматични електрически управляващи устройства за битови и електрически уреди - БДС EN 60730-1, БДС EN 60730-2-1 ÷2-19
  • Звукова, видео и подобна електронна апаратура - БДС EN 62368-1
  • Oсветители - БДС ЕN 60598-1
  • Неподвижни осветители за общо oсветление - БДС EN 60598-2-1
  • Осветители за вграждане - БДС EN 60598-2-2
  • Осветители за осветяване на улици и пътища - БДС EN 60598-2-3
  • Преносими осветители с общо предназначение - БДС EN 60598-2-4
  • Прожектори - БДС EN 60598-2-5
  • Осветители с нажежаеми лампи с вградени трансформатори или конвертори - БДС EN 60598-2-6
  • Преносими осветители за паркове - БДС EN 60598-2-7
  • Ръчни осветители - БДС EN 60598-2-8
  • Осветители за фото и кино - БДС EN 60598-2-9
  • Преносими осветители за деца - БДС EN 60598-2-10
  • Осветители за аквариуми - БДС EN 60598-2-11
  • Осветители, монтирани в ниши под земята (под настилка) - БДС EN 60598-2-13
  • Осветители за осветяване на сцена, студия - БДС EN 60598-2-17
  • Осветители за плувни басейни - БДС EN 60598-2-18
  • Осветители с циркулация на въздуха - БДС EN 60598-2-19
  • Светлинни гирлянди - БДС EN 60598-2-20
  • Осветители за аварийно осветление - БДС EN 60598-2-22
  • Осветителни системи за свръхниско напрежение с нажежаеми лампи - БДС EN 60598-2-23
  • Осветители с ограничаване на температурата по повърхността на корпуса - БДС EN 60598-2-24
  • Осветители за болници и здравни заведения - БДС EN 60598-2-25
  • Електроинсталационни изделия, щепселни съединения и контакти, фасунги, лампи и устройства за управление на лампи - БДС EN 61347-1, БДС EN 61347-2-1÷ 2-13 , БДС EN 60155 , БДС EN 60432-1, БДС EN 60432-2, БДС EN 60570, БДС EN 60238, БДС EN 60998-1, БДС EN 61058-1, БДС EN 60669-1, БДС EN 60669-2-1, БДС EN 61195, БДС EN 61199, БДС EN 60968, БДС EN 62560, БДС 17183, IEC 60884-1, БДС EN 61316, БДС EN 61242
  • Електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения и за информационни технологии - БДС EN 61010-1, БДС EN 62368-1
  • Силови трансформатори, захранващи блокове и подобни устройства - БДС EN 61558-1, БДС EN 61558-2-1÷ 2-23
  • Комплектни комутационни устройства за ниско напрежение - БДС EN 61439-1 ÷ 6, БДС EN 62208
  • Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби БДС EN 60898-1
  • Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток БДС ЕN 61008-1, БДС ЕN 61009-1
  • Комутационни апарати за ниско напрежение БДС EN 60947-1 ÷ 5
  • Стопяеми предпазители за ниско напрежение БДС EN 60269-1 ÷ 3
 • Показатели по електромагнитна съвместимост

  БДС EN 61000-6-1; БДС EN 61000-6-2; БДС EN 61000-6-3; БДС EN 61000-6-4

  • Измерване на смущаващи напрежения (0,009 до 30) MHz по БДС EN 55016-2-1, БДС EN 55011, БДС EN 55014-1, БДС EN 55015 и БДС EN 55032
  • Измерване на смущаваща мощност от (30 до 1000) МHz по БДС EN 55016-2-2, БДС EN 55014-1
  • Измерване на излъчени електромагнитни смущения (0,009 до 1000) MHz по БДС EN 55016-2-3, БДС EN 55011, БДС EN 55014-1, БДС EN 55015 и БДС EN 55032
  • Измерване на хармонични съставящи на тока по БДС EN 61000-3-2
  • Измерване на флуктуации на напрежението и фликер по БДС EN 61000-3-3
  • Устойчивост на електро-статични разряди по БДС EN 61000-4-2
  • Устойчивост на бързи преходни процеси и пакети импулси по БДС EN 61000-4-4
  • Устойчивост на отскок на напрежението по БДС EN 61000-4-5
  • Кондуктивни смущаващи въздействия, индуктирани от RF (радиочестотни) полета БДС EN 61000-4-6
  • Устойчивост на магнитни полета с честота на захранващата мрежа по БДС EN 61000-4-8
  • Устойчивост на краткотрайно спадане, краткотрайно прекъсване на напрежението по БД EN 61000-4-11

 • БЕЗОПАСНОСТ на съоръжения и ударопоглъщащa повърхност за площадки за игра и спорт

  • БДС EN 62115, БДС EN 1176-1÷11, БДС EN 1177, БДС EN 957-1÷7, БДС EN 1270, БДС EN 1271, БДС EN 1510, БДС EN 748, БДС EN 13451-1, БДС EN 14960, БДС EN 15312

 • ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ

  • Измерване на налягане на флуиди; измерване на сили на опън/натиск; измерване на време;
  • Измерване на температура; измерване на маса; измерване на линейни и ъглови размери;
  • Измерване на обороти (честота на въртене);
  • Измерване на електрически величини – напрежение, ток, съпротивление, капацитет, честота, мощност.
  • Дебелина на покритието и адхезия на антикорозионни, пожарозащитни и др. покрития, бои и лакове върху феромагнитна основа - БДС EN ISO 2808, БДС EN ISO 2178, БДС EN ISO 1461.

 ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.