• Показатели по безопасност

  • Изпитване на защита срещу допир до части под напрежение, на влагоустойчивост и на степен на защита (IP код) по БДС EN 60529, БДС EN 60034-5;
  • Измерване на ток на утечка (ток на допир и ток на защитен проводник) по БДС EN 60990
  • Измерване на изолационно съпротивление; изпитване на електрическата якост на изолацията; изпитване за непрекъснатост на защитната верига; измерване на импеданса на контура с повреда; изпитване на загряване; изпитване за защита срещу остатъчни напрежения по БДС EN 60204-1
  • Измерване на изолационни разстояния и якост на изолацията по БДС EN 60664-1
  • Измерване на шум - нива на звуково налягане и нива на звукова мощност претеглени по А, С и в честотни ленти по БДС EN ISO 11201, БДС EN ISO 11202, БДС EN ISO 11203, БДС EN ISO 11204, БДС EN ISO 3744, БДС EN ISO 3746
  • Измерване на вибрации (общи и притеглени ръка рамо или цяло тяло) – виброускорение, виброскорост, вибропреместване (и в честотни ленти) по БДС EN ISO 5349-1, БДС EN ISO 5349-2, БДС EN 1032, БДС EN 1033
  • Изпитване на защита от механични опасности; изпитване на механична якост; степен на защита срещу външни механични удари (IK код) по БДС EN 60068-2-75, БДС EN 62262, БДС EN 50102:2006
  • Климатични изпитвания - въздействие с ниска, висока температура и влажност по БДС EN 60068-2-1, БДС EN 60068-2-2, БДС EN 60068-2-14, БДС EN 60068-2-78, БДС 4975, БДС EN 60068-2-30
  • Измерване на осветеност по БДС EN 1837, БДС EN 12464-1, БДС EN 12464-2
  • Изпитване на устойчивост на топлина и ненормално нагряване с натиск със съчма по БДС EN 60695-10-2
  • Изпитване на устойчивост на възпламеняване и разпространение на огън с нажежена жица по БДС EN 60695-2-10, БДС EN 60695-2-11, БДС EN 60695-2-12, БДС EN 60695-2-13
  • Изпитване на устойчивост на възпламеняване и разпространение на огън с иглен пламък по БДС EN 60695-11-5
  • Изпитване на устойчивост срещу образуване на пълзящи разряди по БДС EN 60112, БДС 7230

 • Функционални показатели

  • Измерване на налягане на флуиди; измерване на сили на опън/натиск; измерване на време;
  • Измерване на температура; измерване на маса; измерване на линейни и ъглови размери;
  • Измерване на обороти (честота на въртене);
  • Измерване на електрически величини – напрежение, ток, съпротивление, капацитет, честота, мощност.
  • Дебелина на покритието и адхезия на антикорозионни, пожарозащитни и др. покрития, бои и лакове върху феромагнитна основа - БДС EN ISO 2808, БДС EN ISO 2178, БДС EN ISO 1461.
 • Показатели по електромагнитна съвместимост

  БДС EN 61000-6-1; БДС EN 61000-6-2; БДС EN 61000-6-3; БДС EN 61000-6-4

  • Измерване на смущаващи напрежения (0,009 до 30) MHz по БДС EN 55016-2-1, БДС EN 55011, БДС EN 55013, БДС EN 55014-1, БДС EN 55015 и БДС EN 55022
  • Измерване на смущаваща мощност от (30 до 1000) МHz по БДС EN 55016-2-2, БДС EN 55013, БДС EN 55014-1
  • Измерване на излъчени електромагнитни смущения (0,009 до 1000) MHz по БДС EN 55016-2-3, БДС EN 55011, БДС EN 55013, БДС EN 55014-1, БДС EN 55015 и БДС EN 55022
  • Измерване на хармонични съставящи на тока по БДС EN 61000-3-2
  • Измерване на флуктуации на напрежението и фликер по БДС EN 61000-3-3
  • Устойчивост на електро-статични разряди по БДС EN 61000-4-2
  • Устойчивост на бързи преходни процеси и пакети импулси по БДС EN 61000-4-4
  • Устойчивост на отскок на напрежението по БДС EN 61000-4-5
  • Устойчивост на магнитни полета с честота на захранващата мрежа по БДС EN 61000-4-8
  • Устойчивост на краткотрайно спадане, краткотрайно прекъсване на напрежението по БД EN 61000-4-11
 • Машини за обработка на дървесина и подобни материали

  • Абрихт БДС EN 859, Щрайхмус БДС EN 860, Комбинирани абрихт и щрайхмус машини БДС EN 861,
  • Комбинирани циркуляри с работна маса за надлъжно и напречно долно рязане; БДС EN 1870-5; БДС EN 1870-18; БДС EN 1870-19
  • Еднодискови циркуляри за рязане на трупи с механично подаване на масата и ръчно зареждане БДС EN 1870-7
  • Хоризонтални разкройващи циркуляри с притискаща греда и вертикални разкройващи циркуляри - БДС EN 1870-13; БДС EN 1870-14
  • Циркуляри за дърва за огрев и комбинирани циркуляри за дърва за огрев и с плот с ръчно поставяне БДС EN 1870-6
  • Многодискови циркуляри за надлъжно рязане с ръчно зареждане и/или сваляне на детайлите - БДС EN 1870-4
  • Банцизи БДС EN 1807-1; БДС EN 1807-2
 • Машини за обработка на метал

  • Пробивни машини - БДС EN 12717
  • Фрезови машини и пробивно-фрезови машини - БДС EN 13128
  • Обработващи центри - БДС EN 12417
  • Отрезни машини - БДС EN 13898
  • Шлифовъчни машини - БДС EN ISO 16089
  • Пневматични преси - БДС EN 13736
  • Хидравлични преси - БДС EN 693
  • Хидравлични преси за огъване - БДС EN 12622
  • Механични преси - БДС EN 692
  • Гилотинни ножици - БДС EN 13985
 • Машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост

  • Машини за миене, бутилиране, дозиране и опаковане
  • Машини с циркулярен трион - БДС EN 12267
  • Охладители за съхраняване на мляко в предприятия за млечни продукти - БДС EN 13732
  • Опаковъчни машини за предварително формоване на твърди опаковки - БДС EN 415-2
  • Формовъчни, пълначни и запечатващи машини - БДС EN 415-3
  • Палетизатори и депалетизатори - БДС EN 415-4
  • Машини за рязане на плодове и зеленчуци - БДС EN 1678
  • Топлообменници и топлогенератори. Казани за топлинна обработка снабдени с механизирана бъркалка - БДС EN 13886
 • Електрически съоръжения

  • Битови и подобни електрически уреди - БДС EN 60335-1, БДС EN 60335-2-2 ÷ 2-108
  • Автоматични електрически управляващи устройства за битови и електрически уреди - БДС EN 60730-1, БДС EN 60730-2-1 ÷2-19
  • Звукова, видео и подобна електронна апаратура - БДС EN 60065
  • Oсветители - БДС ЕN 60598-1
  • Неподвижни осветители за общо oсветление - БДС EN 60598-2-1
  • Осветители за вграждане - БДС EN 60598-2-2
  • Осветители за осветяване на улици и пътища - БДС EN 60598-2-3
  • Преносими осветители с общо предназначение - БДС EN 60598-2-4
  • Прожектори - БДС EN 60598-2-5
  • Осветители с нажежаеми лампи с вградени трансформатори или конвертори - БДС EN 60598-2-6
  • Преносими осветители за паркове - БДС EN 60598-2-7
  • Ръчни осветители - БДС EN 60598-2-8
  • Осветители за фото и кино - БДС EN 60598-2-9
  • Преносими осветители за деца - БДС EN 60598-2-10
  • Осветители за аквариуми - БДС EN 60598-2-11
  • Осветители, монтирани в ниши под земята (под настилка) - БДС EN 60598-2-13
  • Осветители за осветяване на сцена, студия - БДС EN 60598-2-17
  • Осветители за плувни басейни - БДС EN 60598-2-18
  • Осветители с циркулация на въздуха - БДС EN 60598-2-19
  • Светлинни гирлянди - БДС EN 60598-2-20
  • Осветители за аварийно осветление - БДС EN 60598-2-22
  • Осветителни системи за свръхниско напрежение с нажежаеми лампи - БДС EN 60598-2-23
  • Осветители с ограничаване на температурата по повърхността на корпуса - БДС EN 60598-2-24
  • Осветители за болници и здравни заведения - БДС EN 60598-2-25
  • Електроинсталационни изделия, фасунги, лампи и устройства за управление на лампи - БДС EN 61347-1, БДС EN 61347-2-1÷ 2-13 , БДС EN 60155 , БДС EN 60432-1, БДС EN 60432-2, БДС EN 60570, БДС EN 60238, БДС EN 60400, БДС EN 60998-1, БДС EN 60999-1, БДС EN 61058-1, БДС EN 60669-1 , БДС EN 60669-2-1, БДС EN 60669-2-3, БДС EN 60921, БДС EN 60923, БДС EN 60927, БДС EN 60929, БДС EN 61195, БДС EN 61199, БДС EN 62035, БДС EN 60968, БДС EN 60969, БДС EN 60662
  • Електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения и за информационни технологии - БДС EN 61010-1, БДС EN 61010-2-010 ÷ 2-101, БДС EN 60950
  • Силови трансформатори, захранващи блокове и подобни устройства - БДС EN 60076-1, БДС EN 61558-1, БДС EN 61558-2-1÷ 2-23
 • Комплексни комутационни устройства за ниско напрежение

  БДС EN 60439-1 ÷ 5, БДС EN 61439 ÷ 6, БДС EN 62208

  • Автоматични прекъсвачи за защита срещу свръхтокове на битови и други подобни уредби БДС EN 60898-1
  • Автоматични прекъсвачи, задействани от остатъчен ток БДС ЕN 61008-1, БДС ЕN 61009-1
  • Комутационни апарати за ниско напрежение БДС EN 60947-1 ÷ 5
  • Стопяеми предпазители за ниско напрежение БДС EN 60269-1 ÷ 3
 • Играчки, съоръжения и ударопоглъщаща повърхност

  БДС EN 62115, БДС EN 71-1, БДС EN 71-2, БДС EN 71-6, БДС EN 71-8, БДС EN 1176-1÷11, БДС EN 1177, БДС EN 957-1÷7, БДС EN 1270, БДС EN 1271, БДС EN 1510, БДС EN 748, БДС EN 13451-1, БДС EN 14960, БДС EN 15312

 • Портативни машини за обработка (ръчни инструменти) - БДС EN 60745-1

  • Пробивни машини - БДС EN 60745-2-1, БДС EN 28662-3
  • Шлифовъчни машини - БДС EN 60745-2-4, БДС EN 60745-2-3
  • Циркулярни триони и циркулярни ножове- БДС EN 60745-2-5
  • Ножици за жив плет – БДС EN 60745-2-15
  • Ножови триони - БДС EN 60745-2-11
  • Отверки и ударни гаечни ключове – БДС EN 60745-2-2
  • Чукове – БДС EN 60745-2-6
  • Ножици за метални листове – БДС EN 60745-2-8
  • Рендета електрически – БДС EN 60745-2-14, БДС EN 60745-2-17
  • Резбонарезни машини – БДС EN 60745-2-9
  • Вибратори за уплътняване на бетон – БДС EN 60745-2-12
  • Саблени и двустранно назъбени триони – БДС EN 60745-2-11
  • Лентови ножове – БДС EN 60745-2-20
  • Преносими ръчно управлявани машини за рязане на храсти и за косене на трева задвижвани от ДВГ - БДС EN ISO 11806-1
  • Преносими верижни триони - БДС EN ISO 11681–1, БДС EN ISO 11681–2, БДС EN 60745-2-13
  • Електрически ръчнопреносими и ръчноуправлявани машини за рязане и окантване на тревa - БДС EN 786
  • Ръчни машини за кастрене на дървета монтирани на тръбно стъбло - БДС EN ISO 11680-1, БДС EN ISO 11680-2
  • Машини за цепене на дърва - БДС EN 609-1, БДС EN 609-2
 • Други машини, съоръжения и устройства

  • Шевни машини и други съоръжения за шевната промишленост - БДС EN 60204-31
  • Текстилни машини и съоръжения - БДС EN ISO 9902-1 ÷7
  • Машини и съоръжения за кожарската, кожухарската и обувната промишленост – БДС EN 931, БДС EN 972
  • Компресори и пневматични машини - БДС EN ISO 4413, БДС EN ISO 4414, БДС EN 1012-1, БДС EN 1012-2, БДС EN 809
  • Подвижни машини за строителство на пътища - БДС EN 500-4
  • Машини за рязане на камък - БДС EN 12418
  • Преносими електроинструменти - БДС ЕN 61029-1, БДС ЕN 61029-2-1 ÷ 2-11