reaction fire4

Класът по реакция на огън е основен показател за оценяване на поведението на строителните продукти при пожар. Определя се въз основа на резултатите от изпитване, в зависимост от степента и приноса на съответните продукти за разпространяване на пожара и развитието на неконтролирано горене. Класификацията по реакция на огън е неделима част от СЕ маркировката на продуктите и се извършва от нотифицирано лице.

 

 • Какво включва услугата на ЦИЕС?

  ЦИЕС ЕООД е нотифициран орган с номер 1871 по Регламент Строителни продукти (ЕС) 305/2011 и извършва изпитване и класификация съгласно EN 13501-1 на всички строителни продукти. Лабораторията за изпитване на строителни продукти (ЛИСП) към ЦИЕС издава протоколи от изпитване и класификационни протоколи. Въз основа на резултатите от изпитване класифицираме строителните продукти в следните класове по реакция на огън: А1, А2, B, C, D, E и F. С клас А1 се обозначават негорими продукти, които нямат принос за развитието на неконтролирано горене, а с клас А2 се обозначават негорими продукти с изключително ограничен принос за развитието на неконтролирано горене. За строителните продукти от класове по реакция на огън А2, B, C, D и E се прави допълнителна класификация в зависимост от интензивността на отделяне на дим (означават се с s1, s2 или s3) и/или образуването на пламтящи частици или капки при горене (определени със символи d0, d1и d2).
 • Методи на изпитване

  Разполагаме с необходимото лабораторно оборудване за изпитване съгласно следните стандарти:

   

   • EN 13823 – Изпитвания на строителни продукти с изключение на подови покрития, изложени на топлинно въздействие от единичен горящ предмет
   • EN ISO 1182 – Изпитване на негоримост
   • EN ISO 1716 – Определяне на горната топлина на изгаряне (QPCS) на продукти при постоянен обем в калориметрична бомба.
   • EN ISO 11925-2 – Изпитване с източник от единичен пламък
   • EN ISO 9239-1 – Определяне на поведението при горене чрез използване на източник на лъчиста топлина.

 • Ползите за Вас

  • Получавате информация за основнaтa характеристикa – реакция на огън на вашия продукт;

  • Проведеното изпитване и наличният протокол са част от изискванията за да издадете Декларация за експлоатационни показатели и да поставите СЕ маркировка;

  • Можете да реализирате продукта си на европейския пазар.

 • Защо да изберете ЦИЕС?

  • Единствен нотифициран орган по показателя реакция на огън в България;
  • Единствена акредитирана лаборатория за целите на хоризонталната нотификация по съществена характеристика: реакция на огън в България. Акредитирана е от Изпълнителна Агенция "Българска служба за акредитация";
  • Членуваме в 7 технически комитета в област строителство към БИС, в които нашите експерти активно участват при разработване, одобряване и преразглеждане на новите стандарти;
  • Притежаваме необходимото оборудване и експертност.

 

exel-file Регистър на протоколи по система 3

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.