Важно!

Запишете се на нашия първи за 2023 г. курс за монтажник на фотоволтаични системи.

Повече

Прилага се за машини и съоръжения, които работят на открито, посочени в Приложение № 1, пуснати на пазара или пуснати в действие като цялостни комплекти, готови за използване.

Не се прилага за:

1. машините и съоръженията, предназначени главно за превоз на стоки или хора по шосеен, железопътен, въздушен или воден път;
2. машините и съоръженията, специално проектирани и конструирани за използване от армията или полицията, както и от службите за спешна помощ;
3. допълнителните/сменяемите приспособления без двигател, които са пуснати отделно на пазара или в действие, освен ръчно държаните къртачи и хидравличните чукове.

Производителят на машината или съоръжението или неговият упълномощен представител, когато са установени на територията на Република България, изпраща копие от ЕО декларацията за съответствие на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН) и на Европейската комисия. (чл.9 (4) на Наредбата и чл.16 на Директива 2000/14/ЕС).

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.