Декларация за характеристики на строителен продукт съгласно НУРВСПСРБ

Декларация за експлоатационни показатели съгласно Регламент (ЕС) 305/2011

 

ЗАЯВКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО:

        - Система 1, 1+   Изтегли  
        - Система 2+ Изтегли
        - Сертификация в съответствие с националните изисквания Изтегли
        - Система 3 Изтегли

 

СИСТЕМИ за оценяване и проверка на експлоатационните показатели на строителните продукти

Sistemi za ocenyavane CPR

 

ПРЕГЛЕД НА ЗАЯВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА

В срок от 3 дни след получаване на запитване, ЦИЕС ЕООД изготвя и предоставя ценова оферта, съдържаща и основните изисквания за сертификация. 

Цената за сертификация се формира от:
 Системата за оценяване;
 Приложимите стандарти, броя продукти и декларирани характеристики;
 Броят на производствените площадки и персонал;
 Цена за извършване на първоначално определяне на типа и надзорни изпитвания /ако е приложимо/;
 Експертизата на техническата документация;
 Срок и език, на който клиента желае да се проведе процедурата по сертификация.
Във всички случаи на Клиента се предоставя информация за процеса на сертификация – приложими основни и работни процедури, специфични изисквания на конкретните стандарта, ползване на подизпълнители /ако е приложимо/.

Основни процедури за оценяване

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.