Декларация за съответствие

Заявки за оценяване на съответствието:

        - Система 1, 1+   Изтегли                    
        - Продуктова сертификация Изтегли                
        - Система 2+ Изтегли                
        - Сертификация на система за производствен контрол Изтегли                
        - Система 3 Изтегли                

Регистри на сертификати

Система за оценяване съответствието на строителни продукти

Приложение №3 към чл.19, ал.3 на НСИСОССП

Системи

Задължения на производителя

Задължения на лицето, получило разрешение за оценяване на съответствието

Удостоверяване на съответствие (основание за СЕ маркировка)

4

• първоначално изпитване на типа на продукта;
• производствен контрол;

 

ЕО декларация на производителя или на неговия упълномощен представител за съответствие

3

• производствен контрол;

• първоначално изпитване на типа на продукта;

ЕО декларация на производителя или на неговия упълномощен представител за съответствие въз основа на протокол/и от първоначално изпитване на типа

2

• първоначално изпитване на типа на продукта;
• производствен контрол;

сертификация на производствения контрол въз основа на:
• първоначална проверка на производствения контрол;

ЕО декларация на производителя или на неговия упълномощен представител за съответствие въз основа на ЕО сертификат за производствения контрол

2+

• първоначално изпитване на типана продукта;
• производствен контрол;
• изпитване на пробни образци, взети от производството, по предписан план за изпитване

сертификация на производствения контрол въз основа на:
• първоначална проверка на производствения контрол;
• надзор, оценка и одобряване на производствения контрол;

1

• производствен контрол;
• изпитване на пробни образци, взети от производството, по предписан план за изпитване;

сертификация на строителния продукт въз основа на:
• първоначално изпитване на типа на продукта;
• първоначална проверка на производствения контрол;
• надзор, оценка и одобряване на производствения контрол;

ЕО декларация на производителя или на неговия упълномощен представител за съответствие въз основа на ЕО сертификат на строителния продукт

1+

• производствен контрол;
• изпитване на пробни образци, взети от производството, по предписан план за изпитване

сертификация на строителния продукт въз основа на:
• първоначално изпитване на типа на продукта;
• първоначална проверка на производствения контрол;
• надзор, оценка и одобряване на производствения контрол;
• контролно изпитване (одит) на пробни образци, взети от производството, от пазара или от строителната площадка;

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Ok Отказвам