iso5001

Стандарт за системи за управление на енергията

 

Международният стандарт ISO 50001 помага на Вашата фирма да въведе системи и процеси, необходими за подобряване на енергийната ефективност. Внедряването на този стандарт трябва да доведе до намаляване на разходите за енергия, емисиите от парникови газове и други влияния, свързани с околната среда, чрез систематичен енергиен мениджмънт.

 

Системата за управление на енергията установява рамката за всички аспекти на доставката и потреблението на енергия в промишлени, търговски и държавни предприятия.

 

ISO 50001 е в полза за всяка организация, независимо от географски, културни или приложим и социални условия, която желае да си осигури съответствие със заявената от нея енергийна политика и да докаже това на другите. Успешното въвеждане зависи от ангажираността на всички служители в организацията и най-вече от главното управление.

 

Стандартът ISO 50001: 2011 е проектиран да се използва самостоятелно, но може да бъде приведен в съответствие или интегриран с други системи за управление.

 

Сертифицирането по ISO 50001 e доброволен акт. Вие бихте могли да преприемете сертификциране по ISO 50001 заради ползите, които системата за управление на енергията ще донесе на Вашата организация или, за да покажете на Вашите конкуренти или клиенти, че прилагате тази система.

 

ЦИЕС ЕООД предоставя чрез партньор акредитирана сертификация по ISO 50001.
Румънският сертифициращ орган оцени и призна водещи одитори на ЦИЕС по ISO 50001 да извършват одитите по време на тригодишния сертификационен цикъл.

 

  • Ползите за Вас

    Икономии на енергия - Сертификацията по ISO 50001 ще позволи на Вашата организация да реализира  значителни икономии на енергия, които са устойчиви, тъй като Вашият персонал трябва постоянно да следи потреблението на енергия и да разрешава нередности или инциденти, които причиняват загуба на енергия.

    Допълнителна печалба - Организациите, които въведат ISO 50001 ще разработят специален вид система за управление на енергията (EnMS), който не само предоставя ползи, но и генерира допълнителни печалби за организацията.

    Освобождаване от задължително обследване: Ако сте голямо предприятие, което подлежи на задължително обследване за енергийна ефективност по смисъла на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ, чл.57, ал.2), притежаването на сертификат по ISO 50001 Ви освобождава от това задължение (ЗЕЕ, чл.57, ал.7), при условие, че приложената от Вас система за управление на енергията отговаря на минималните изисквания за енергийно обследване съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.

 

 

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Ok Отказвам