obuchenie business

ISO обучения за Вътрешни одитори, мениджъри и представители на ръководството съгласно актуални и НОВИ ВЕРСИИ на стандартите.

 

Предназначени за:

Организации, които са внедрили или са в процес на подготовка за разработване и внедряване на система за управление по представените по-долу стандарти. Съгласно изискванията на стандартите, отговорните представители на организациите трябва да имат подходяща квалификация (обучение), а организациите трябва да притежават доказателства за това

 

Цели на обучението:

Запознаване и осмисляне на специфичните изискванията на стандартите. Подготвяне на квалифицирани кадри за ефикасно провеждане и изпълнение на одити на системи за управление.

 • ISO 9001 - качество
 • ISO 17020 - органи за контрол
 • ISO 17025 - лаборатории
 • ISO 14001 - околна среда
 • OHSAS 18001 - здраве и безопасност при работа
 • ISO 22000 - безопасност при храните
 • ISO 39001 - безопасност на движение по пътищата
 • ISO/TS 16949 - безопасност, автомобилен бранш

Тема

 • Метрология. Организация и управление на средствата за измерване, наблюдение и контрол
 • Контрол на химични агенти във въздуха на работната среда и прах
 • Техническа компетентност на лаборатория за изпитване – метрологични изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006, записи и подходи за постигане и демонстриране
 • Контрол и измерване на физичните фактори на работната среда. Контрол и измерване на шум в работна среда.
 • Контрол на шум в околна среда.

 

1. Директива машини - Европейско техническо законодателство/Директиви от нов подход.

 

2. Регламент строителни продукти - Европейско техническо законодателство/Директиви от нов подход.

Обучения по ключови компетентности

 

1. Компютърни умения
Работа с Word, Excel, Power Point, Internet.
Работа със специализиран софтуер AutoCAD.

Продължителност на обучението: 30 – 45 учебни часа

2. Чужди езици
Английски език – начинаещи; напреднали.
Немски език – начинаещи.

Продължителност на обучението: 300 учебни часа

3. Умения за учене
Обучение на обучители.
Работа в екип. Управление на стреса и времето на работното място.
Социални отношения, ефективни преговори и справяне с конфликти.
Лидерски умения и екипна ефективност.
Лична ефективност.

Продължителност на обучението: 30 – 45 учебни часа
След проведено обучение, участниците получават удостоверения / сертификати.

Мобилност на обученията

Провеждаме обучения в:

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin   1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.