• Курс 01/10 Mетрологично осигуряване на средства за измерване в доброволна и регулирана област

  Дата на провеждане: 12 - 13 октомври 2023 г.

  Форма на обучение: Присъствена

  Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. Индустриална 2, ет. 4, Учебна зала

  Продължителност: от 09.00 ч. до 16.00 ч. с предвидени почивки

  Такса за участие: 330.00 лв. без ДДС. Отстъпка: -10 % за всеки следващ участник от организация;

  В таксата са включени: обучение, персонални учебни материали, сертификат за преминато обучение, кафе-паузи, лек обяд /2 бр./.

   

 • Курс 02/10 Одитори в лаборатории съгласно БДС EN ISO 17025:2018

  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране и БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление.

  Нов Модул: БДС ISO 10013:2021 Системи за управление на качеството. Указания за разработване на документирана информация.

  Дата на провеждане: 19 - 20 октомври 2023 г.

  Форма на обучение: Присъствена

  Продължителност: от 09.00 ч. до 16.00 ч. с предвидени почивки

  Такса за участие: 240.00 лв. без ДДС; В таксата са включени: обучение, персонални учебни материали, сертификат за преминато обучение, кафе-паузи, лек обяд /2 бр./.

   

 • Курс 03/10 Одитори в органи за контрол съгласно БДС EN ISO 17020:2012

  Оценяване на съответствието. Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол и БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление. Нов Модул: БДС ISO 10013:2021 Системи за управление на качеството. Указания за разработване на документирана информация.

  Дата на провеждане: 26 - 27 октомври 2023 г.

  Форма на обучение: Онлайн в дистанционна платформа на ЦИЕС

  Място на провеждане: гр. Стара Загора, ул. Индустриална 2, ет. 4, Учебна зала

  Продължителност: от 09.00 ч. до 16.00 ч. с предвидетни почивки

  Такса за участие: 220.00 лв. без ДДС. В таксата са включени: обучение, учебни материали, сертификат за преминато обучение.

   

 • Безопасност на площадките за игра

  Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра

  Изтеглете заявка

 • Курс 2/05 - Одитори на СУ за ИС

  ОДИТОРИ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОНАТА СИГУРНОСТ – ISO 27001:2022; ISO 19011:2018.

  Изтеглете заявка

 • Курс 1/04 - Контрол на химични агенти и прах

  Актуални насоки при контрола на ХИМИЧНИ АГЕНТИ И ПРАХ във въздуха на работна, околна и битова среда.

  Изтеглете заявка

 • Курс 2/04 - Контрол на ЕМП

  Актуални насоки при контрола на електромагнитни полета /ЕМП/ в работна и околна среда.

  Изтеглете заявка

 • Курс 3/04 - Контрол на физични фактори

  Актуални насоки при контрола на ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ на работна, околна и битова среда. КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ И СЪОРЪЖЕНИЯ. Обхват на контрола по параметри. Процедури и методи за контрол. Оценка за съответствие.

  Изтеглете заявка

 • Курс 4/04 - Одитори на интегрирани СУ

  Практическо обучение за ОДИТОРИ НА ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ – ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018; ISO 19011:2018.

  Изтеглете заявка

 • Курс - 02 - МЕТРОЛОГИЯ

  Метрологично осигуряване на средства за измерване в доброволна и регулирана област

   

 • Курс - 02 - МОНТАЖНИК НА ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ

  Курс по част професия „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации”, специалност „Възобновяеми енергийни източници“ – Фотоволтаична централа /ФЕЦ/

  Курсът е с практически насоченост и дава основните знания и умения, необходими за изграждане и монтиране на фотоволтаични панели.

   

 • МОДУЛ 1 - 02 - БДС EN ISO 17020:2012

  МОДУЛ 1 - БДС EN ISO 17020:2012

  Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол. ILAC-P15:05/2020 Приложение на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органите за контрол в системата за управление на органите за контрол.  

 • МОДУЛ 2 - 02 - БДС EN ISO 19011:2018

  МОДУЛ 2 - БДС EN ISO 19011:2018 Указания за извършване на одит на системи за управление.

   

 • МОДУЛ 3 - 02 - БДС EN ISO 17025:2018

  БДС EN ISO 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране.

   

 • МОДУЛ 1 + МОДУЛ 2 - 02 - Отговорник по качеството и Вътрешен одитор в орган за контрол

  Отговорник по качеството и Вътрешен одитор в орган за контрол съгласно БДС EN ISO 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018

 • МОДУЛ 2 + МОДУЛ 3 - 02 - Вътрешен одитор в лаборатории

  Вътрешен одитор в лаборатории съгласно БДС EN ISO 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018

   

 

За повече информация:

 

инж.Мая Енева
ръководител
Център за компетентност

моб.: 0885 555 640
e-mail: m.eneva@ctec-sz.com

  инж.Мануела Статева
експерт Обучение и
квалификация

моб.: 0882 314 033
e-mail: m.stateva@ctec-sz.com

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.