Общуване на чужди езици

 

Обучение по английски език-начинаещи

 

Обучение по английски език-напреднали

 

Обучение по немски език-начинаещи

 

Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите

 

Лабораторен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IES 17025:2006

 

Управление на техническите средства за измерване. Метрологично осигуряване

 

Обществени и граждански компетентности

 

Европейско техническо законодателство, директиви, международни стандарти и технически изисквания, СЕ маркировка за производители на строителни продукти

 

Европейско техническо законодателство, директиви, международни стандарти и технически изисквания, СЕ маркировка за производители на машини и електрически съоръжения

 

Дигитална компетентност

 

Основна компютърна грамотност. Работа с Word, Excel, Power Point, Internet

 

Работа със специализиран софтуер Auto CAD

 

Умение за учене

 

Работа в екип. Управление на стреса и времето на работното място.