1. Професия „Заварчик”
код 521090

Специалност „Заваряване”
код 5210901

 

2. Професия „Стругар”
код 521100

Специалност „Стругарство”
код 521100

 

3. Професия „Шлосер”
код 521110

Специалност „Шлосерство”
код 5211101

 

4. Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”
код 522030

Специалност „Възобновяеми енергийни източници”
код 5220308

 

5. Професия „Монтьор на компютърни системи”
код 523060

Специалност „Компютърна техника и технологии”
код 5230601

Специалност „Компютърни мрежи”
код 5230602

 

6. Професия „Строител”
код 582030

Специалност „Кофражи”
код 5820302

Специалност „Армировка и бетон”
код 5820303

Специалност „Задария”
код 5820304

Специалност „Мазилки и шпакловки ”
код 5820305

Специалност „Вътрешни облицовки и настилки”
код 5820306

Специалност „Външни облицовки и настилки”
код 5820307

Специалност „Бояджийски работи”
код 5820309

Специалност „Строително дърводелство”
код 5820310

Специалност „Строително тенекеджийство”
код 5820311

Специалност „Покриви”
код 5820312

 

7. Професия „Камериер”
код 811030

Специалност „Хотелиерство”
код 8110301

 

8. Професия „Портиер - пиколо”
код 811040

Специалност „Хотелиерство”
код 8110401

 

9. Професия „Готвач”
код 811070

Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”
код 8110701

 

10. Професия „Серфитьор - барман”
код 811080

Специалност „Обслужване на заведения в обществено хранене”
код 8110801