Курс 1 ВЪТРЕШЕН ОДИТ на системата за управление в органи за контрол, в съответствие с Указания на ILAC-P15:06/2016, БДС EN ISO /ІЕС 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2011      8 - 9   февруари
 Курс 2 ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ на ИСУ съгласно ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 19011:2011
   15 - 16   февруари  
 Курс 3 СЪХРАНЕНИЕ на опасни химични вещества       20 февруари
 Курс 4

ТЕМА 1 - "Актуални насоки при контрола на физичните фактори  ШУМ, МИКРОКЛИМАТ, ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ. Процедури, методи за контрол, оценка на съответствието, протоколи, сертификати/доклади. Прилагане на Наредба №РД-07-3/2014 за минималните изисквания за микроклимата на работните места, относно измерване на специфичната влажност на външния въздух."

ТЕМА 2 - "ILAC G27 Ръководство за измерванията, извършени като част от процеса на контрол. Примерен анализ за приложимост в областа на контрол на: физични фактори на работната среда, химични фактори на работната среда, безразрушителен, разрушителен (механичен), химически и спектрален на метали."

  февруари  
 Курс 5 ПРОМЕНИ в ЗДДС за 2018 г.      9 март
 
 Курс 6 КАТОДНА ЗАЩИТА на подземни метални съоръжения       март  
 Курс 7 MИСЛЕНЕ ЗА РИСКА в стандарти на ISO за системи за управление
/ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO FDIS 45001:2017, ISO DIS 19011:2017/
      март  

 

 

 • Други актуални обучения

  Допълваме групи за:

  • Огняри
  • Водачи на мотокари
  • Кранисти
  • Автовишки

 

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраното от Вас обучение, за което желаете да бъдете обучени.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

Център за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top