ПРЕДСТОЯЩИ ПРИСЪСТВЕНИ ОБУЧЕНИЯ

 

 КУРС 1 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018
Продължителност:
 от 09:00 до 16:30 часаЛектор: Димка Иванова

 

 

30 юни 2020 г.

КУРС 2

ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ В ЛАБОРАТОРИИ съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO/IEC 19011:2018. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ЛАБОРАТОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ.
Продължителност: 
от 09:00 до 16:30 часаЛектор: инж.Благовеста Шинева

 

 

09 - 10 юли 2020 г.

КУРС 3

Модул 1 ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 19011:2018. 
Модул 2 
АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В НОВАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТ ILAC P15:05/2020 - Приложение на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органите за контрол
Продължителност: от 09:00 до 16:30 часа; Лектор: инж.Благовеста Шинева

 

 

23 - 24 юли 2020 г.

КУРС 4

КУРС 4 - ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА - Добри практики за прилагане на изискванията за икономическите оператори

 

Очаквайте 2020 г.

 

 

ДИСТАНЦИОННИ ОБУЧЕНИЯ

 

Място на провеждане: Дистанционна платформа на ЦПО към ЦИЕС ЕООД
Консултации: Предлагаме възможност за онлайн консултация за някои от курсовете 

 

 КУРС

ТЕМА

 

ТАКСА за участие в лв. без ДДС 

   Вариант 1    Вариант 2 
 КУРС 1 

Вътрешен одитор на системи за управление – ISO 19011:2018

 

70.00 

80.00 

 КУРС 2

Вътрешен одитор на системи за управление на здравето и безопасността при работа - ISO 45001:2018 и ISO 19011:2018

 

160.00 

180.00 

 КУРС 3

Вътрешни одитори в лаборатории – ISO 17025:2018 и ISO 19011:2018

 

160.00 

180.00 

 КУРС 4

Вътрешни одитори в органи за контрол – ISO 17020:2012 и ISO 19011:2018

 

140.00 

160.00 

 КУРС 5

Контрол на химични агенти във въздуха на работната среда. Приложение на нормативните изисквания свързани с  последните изменения на НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА Обн. ДВ. бр.8 от 30 януари 2004г  (изм. ДВ. бр.5 от 17 януари 2020г.) и НАРЕДБА № 10 ОТ 26 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА КАНЦЕРОГЕНИ И МУТАГЕНИ ПРИ РАБОТА Обн. ДВ. бр.94 от 24 октомври 2003г. (изм. и доп. ДВ. бр. 5 от 17 Януари 2020 г)

  60.00  75.00 

 

Вариант 1 включва: дистанционно обучение, консултации, Сертификат за вътрешен одитор в орган за контрол;


Вариант 2 включва: дистанционно обучение, консултации, Сертификат за съответното обучение, персонални материали на хартиен носител.

 

За допълнителна информация относно темите и формата на обучение не се колебайте да се свържете с нас!

 

Допълваме групи за:

  • Огняри
  • Водачи на мотокари
  • Кранисти
  • Автовишки

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраното от Вас обучение, за което желаете да бъдете обучени.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

Център за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin   1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.