1

Вътрешни одитори съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране, в съответствие с ISO 19011:201
 

14 - 15 март

 2 Указания за извършване на одит на системи за управление съгласно БДС EN ISO/IEC 19011:2018
  21 март
 3 Метрология – Организация и управление на технически средства за измерване, наблюдение и контрол
  21 - 22 март
 4 Вътрешни одитори съгласно изискванията на ISO 50001:2018 "Системи за управление на енергията - изисквания с насоки за ползване" и ISO 19011:2018
  26 – 27 март
 5 Вътрешни одитори съгласно изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018
  28 – 29 март
 6 Вътрешни одитори съгласно изискванията на ISO 17020:2012 и ISO 19011:2018
  04 - 05 април
 7 Практическо прилагане на изискванията на БДС EN ISO 14001 за устойчиво екологично развитие на Вашата организация
  11 – 12 април
 8 Вътрешни одитори съгласно изискванията на ISO 14001:2015 и ISO 19011:2018
   април
 9 Вътрешни одитори съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране, в съответствие с ISO 19011:2018
   16 – 17 април
 10 Вредни емисии
  май
 11 Пробовземане на води
  май

 

 

 

 

 

 

 

 • Други актуални обучения

  Допълваме групи за:

  • Огняри
  • Водачи на мотокари
  • Кранисти
  • Автовишки

 

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраното от Вас обучение, за което желаете да бъдете обучени.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

Център за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com

Изисквания на стандарт БДС EN 689:2018 за контрол на химични агенти.

Контрол на физични фактори – микроклимат. ILAC-G27:06/2017 Ръководство за измерванията, извършени като част от процеса на контрол.

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.
Ok Отказвам