Курс 1 Вътрешни одитори на ИСУ съгласно ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 19011:2011 май
 Курс 2 Метрология - ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА  ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ май  
 Курс 3 Актуални насоки при контрола на физичните фактори ШУМ, МИКРОКЛИМАТ, ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ.  Процедури, методи за контрол, оценка на съответствието, протоколи, сертификати/доклади.
ILAC G27 Ръководство за измерванията, извършени като част от процеса на контрол.
май/юни
 Курс 4 Катодна защита на подземни метални съоръжения       май/юни  
 Курс 5 БДС EN ISO/IEC 17025:2018 - Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017). План за преход.        
 Курс 6 Вътрешни одитори съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране, в съответствие с БДС EN ISO 19011:2011.    
 Курс 7 ISO 45001:2018 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане.    
 Курс 8 Подход за миграция към ISO 45001:2018 от BS OHSAS 18001:2007. План за действия.    
 Курс 9 ISO 45001:2018 - Система за управление на здраве и безопасност при работа и вътрешен одит в съответствие с ISO 19011:2011.

   

 

 

 • Други актуални обучения

  Допълваме групи за:

  • Огняри
  • Водачи на мотокари
  • Кранисти
  • Автовишки

 

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраното от Вас обучение, за което желаете да бъдете обучени.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

Център за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com

ЦИЕС в социалните мрежи

                               1 f  1 g  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top