ПРЕДСТОЯЩИ ПРИСЪСТВЕНИ ОБУЧЕНИЯ

 

 КУРС 1 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018
Продължителност:
 от 09:00 до 16:30 часаЛектор: Димка Иванова

 

 

30 юни 2020 г.

КУРС 2

ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ В ЛАБОРАТОРИИ съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018 и БДС EN ISO/IEC 19011:2018. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ЛАБОРАТОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ.
Продължителност: 
от 09:00 до 16:30 часаЛектор: инж.Благовеста Шинева

 

 

09 - 10 юли 2020 г.

КУРС 3

Модул 1 ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO/IEC 19011:2018. 
Модул 2 
АНАЛИЗ НА ПРОМЕНИТЕ В НОВАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТ ILAC P15:05/2020 - Приложение на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органите за контрол
Продължителност: от 09:00 до 16:30 часа; Лектор: инж.Благовеста Шинева

 

 

23 - 24 юли 2020 г.

КУРС 4

КУРС 4 - ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА - Добри практики за прилагане на изискванията за икономическите оператори

 

Очаквайте 2020 г.


 
 

Допълваме групи за:

  • Огняри
  • Водачи на мотокари
  • Кранисти
  • Автовишки

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраното от Вас обучение, за което желаете да бъдете обучени.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

Център за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com