• Електробезопасност до 1000 V и до и над 1000 V

   

  Обучение за придобиване или продължаване срока на валидост на квалификационни групи по електробезопасност от I-ва до V-та степен за ръководен и изпълнителски състав съгласно:

  Arrows Red Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V

  Arrows Red Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи – до и над 1000 V

  На обучение по електробезопасност подлежат:

  Длъжностните лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически и топлофикационни централи и електрически мрежи.

  Документ:

  Удостоверение за квалификционни групи

   

 • Неелектрически уредби

   

  Обучения за придобиване или продължаване срока на валидност на квалификационните групи по безопасност при работа в неелектрически уредби от I-ва до V-та степен съгласно:

  Arrows Red Правилник за безопасност при работа в неелектричрески уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

  На обучение по електробезопасност подлежат:

  Длъжностните лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в неелектрически и топлофикационни централи, топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

  Документ:

  Удостоверение за квалификционни групи

   

 

 

 

За повече информация:

 

инж.Мая Енева
ръководител
Център за компетентност

моб.: 0885 555 640
e-mail: m.eneva@ctec-sz.com

  инж.Мануела Статева
експерт Обучение и
квалификация

моб.: 0882 314 033
e-mail: m.stateva@ctec-sz.com

 

 

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.