• Електробезопасност до 1000 V и до и над 1000 V

   

  Обучение за придобиване или продължаване срока на валидост на квалификационни групи по електробезопасност от I-ва до V-та степен за ръководен и изпълнителски състав съгласно:

  • „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V“
  • „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи“ – до и над 1000 V

  На обучение по електробезопасност подлежат:

  Длъжностните лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в електрически и топлофикационни централи и електрически мрежи.

   

 • Неелектрически уредби

   

  Обучения за придобиване или продължаване срока на валидност на квалификационните групи по безопасност при работа в неелектрически уредби от I-ва до V-та степен съгласно:

  • Правилник за безопасност при работа в неелектричрески уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

  На обучение по електробезопасност подлежат:

  Длъжностните лица, които ръководят, контролират, извършват оперативно обслужване и/или работи в неелектрически и топлофикационни централи, топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

 

 

Обученията се предлагат и в дистанционна форма!

 

Нашите квалифицирани преподаватели ще Ви подготвят, за да придобиете знания съгласно актуалните нормативни изисквания, както и практически умения за работа с електрически и неелектрически уредби.

 

Документ:

След обучението се провежда изпит - устен или под формата на тест, като в резултат се издава актуално удостоверение за съответната квалификационна група за безопасна работа с електрически или неелектрически уредби.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

Център за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com