• Длъжностно лице по безопасност и здраве

   

  Предназначено за:

  • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
  • длъжностните лица по безопасност и здраве при работа;
  • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа.

   

  Целта на обучението:

  да запознае участниците с изискванията към тях, регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

   

  Документ:

  Удостоверение за преминато обучение.

  Таксата за участие включва: персонални материали, консултации, кафе-паузи, обяд, издаване на документ за обучение.

   

  Обучението се предлага и в дистанционна форма!

   

 • Контрол върху качеството на изпълнение в строителството

   

  Предназначено за:

  • Длъжностни лица, които ще отговарят за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
  • От курса могат да се възползват и ръководители на фирми, проектанти, строители, консултанти, строителен надзор, както и производители на строителни продукти.

   

  Документ:

  Удостоверение за преминато обучение. Таксата за участие включва: персонални материали, консултации, кафе-паузи, обяд, издаване на документ за обучение. Обучението се предлага и в дистанционна форма!

   

 • Координатор по безопасност и здраве в строителството

   

  Координаторът по безопасност и здраве се определя от Възложителя или упълномощеното от него лице:

  1. за етапа на инвестиционното проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант; 2. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнители.

   

  Документ:

  Удостоверение за преминато обучение.

  Таксата за участие включва: персонални материали, консултации, кафе-паузи, обяд, издаване на документ за обучение.

   

  Обучението се предлага и в дистанционна форма!

   

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.