ЦИЕС ЕООД организира професионални обучения и квалификация, вътрешнофирмени обучения, инструктажи, обучения по ЗБУТ и семинари по актуални теми.

В структурата на ЦИЕС е обособен Център за компетентност, който се състои от::

 

 

Формите на обучения, които предлагаме са присъствено, дистанционно и онлайн обучение в реално време.

 

Съвременните обучителни методи, които използваме на база на дигиталните технологии, каквито са електронната платформа за обучение и виртуалната класна стая, Ви позволяват да се обучавате удобно и лесно, без ограничение по отношение на време и място. За целта е необходимо да разполагате с компютър и интернет. Специфичните разлики при двата вида обучение - дистанционно и онлайн, подробно са обяснени в нашия сайт, съответно в Бизнес школа и в Център за професионално обучение.