ЦИЕС ЕООД организира професионални обучения и квалификация, вътрешнофирмени обучения, инструктажи, обучения по ЗБУТ и семинари по актуални теми.

В структурата на ЦИЕС е обособен Център за компетентност, който се състои от::

 

Центърът за компетентност предлага обучение и по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 2014-2020.

 

С изградената си електронната платформа за дистанционно обучение, ЦИЕС предлага ефективно и удобно място за обучение с лесна навигация. В една динамично променяща се външна среда, електронното дистанционно обучение често е предпочитан метод за повишаване на квалификацията без ограничение по отношение на време и място.