pic iso

Важно!

Запишете се на нашия първи за 2023 г. курс за монтажник на фотоволтаични системи.

Повече

Стандартите за управление са доброволни стандарти.

 

Тяхното прилагане Ви носи добавена стойност, престиж  и гаранция пред партньори, клиенти и потребители, че предоставяните от Вас услуги са контролирани, а също така демонстрира ангажиментът на висшето ръководство при прилагането на системата за управление.  

 

Организации, които са внедрили системи за управление в своите процеси, продукти и услуги, отчитайки всички аспекти на въздействие и оценили значимите рисковете са предпочитан партньор в бизнес средите.

 

 • Обхват на услугите

  Услугите, извършвани от Органа за сертификация на системи за управление (ОССУ) към ЦИЕС ЕООД, включват акредитирана сертификация на системи за управление и на интегрирани системи за управление по стандартите:

  Чрез чуждестранни партньори предлагаме акредитирана сертификация съгласно изискванията на стандартите:

  •    ISO 50001 – Системи за управление на енергията

  •    ISO 13485  - Система за управление качеството на медицинските изделия

  •    SA 8000 - Социална отговорост

  •    ISO 27001 - Управление на сигурността на информацията

   

  ОССУ към ЦИЕС ЕООД притежава сертификат за акредитация № 11OCC, валиден до 30.11.2022 г., издаден от ИА „БСА”. Oбхватът на акредитация е подробно описан в Заповедта на ИА „БСА“..

 • Какви са стъпките?

  Основните стъпки при сертификация са следните:

  •    Подготовка за сертификация – предлага се от консултантска организация

  •    Заявка за сертификация

  •    Договор

  •    Планиране на одита

  •    Одит на Етап 1

  •    Одит на Етап 2

  •    Решение за сертификация

  •    Издаване и връчване на Сертификат

  •    Надзорен одит на първа година

  •    Надзорен одит на втора година

  •    Заявка и Договор за подновяване

  •    Одит за подновяване

 • Защо да изберете ЦИЕС?

  •    Ще получите високо ниво на услугата в съответствие със стандарта EN ISO/IEC 17021-1 от български акредитиран орган, какъвто е ЦИЕС ЕООД;

  •    Сертификатите, издадени под акредитацията на ИА „БСА“, са признати във всички страни, членки на ЕС;

  •    Работим с одитори с доказана компетентност, членове на международната организация на сертифицираните одитори (IRCA);

  •    Предлагаме акредитирана сертификация за по-голяма част от областите, включени в класификацията на икономическите дейности – NACE BG-2008.

  •    Познаваме европейското и българско законодателство по отношение на приложимите към стандартите нормативни документи.

  •    Членуваме в Технически комитет (ТК 34) към БИС, което ни дава право да се запознаем и да участваме в обсъждането на промени в стандартите за управление.

 • Ползите за вас

  •    Повишено доверие към фирмата (организацията)

  •    Подобрен вътрешен ред и ефективност

  •    Повишена конкурентоспособност при участие в  търгове и конкурси, най-вече по ЗОП

  •    Постигане на по-добри финансови резултати

  •    Конкретните ползи произтичат от същността на конкретните системи

  •    Създавате добър имидж, гарантирайки, че сте полезни за обществото и опазането на околната среда

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.