iso 1800 1

Система за управление на околната среда


Стандартът ISO 14001 е най-позната и използвана в световен мащаб доброволна рамка за управление на околната среда. Изискванията му са приложими за всякакъв вид организации, големи или малки и за всеки бизнес сектор. Този стандарт се основава на концепцията за непрекъснато подобряване и спазване на нормативната уредба.
При прилагането на ISO 14001 е необходимо да идентифицирате всички въздействия върху околната среда и свързаните с тях аспекти и да въведате най-добрите практики за управление на тези въздействия.

 

Процес на сертификация

 

При интерес от Ваша страна от сертификация в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001, моля да се свържете с нас и да попълните заявка за сертификация.
Провежда се сертификационен одит на два етапа и след успешното им протичане се издава сертификат за съответствие със срок на валидност 3 години. През втората и третата година се провеждат надзорни одити.

 

 

 • Необходимо условие

  Без наличието на разработена и внедрена система за управление на околната среда /СУОС/ в съответствие с изискванията на стандарта ISO 14001 не може да стартира процесът на сертификация.

 • Ползите за вас

  Една ефективна система за управление на околната среда може да допринесе за:

  • значително намаляване на отрицателните последици върху природата;
  • увеличаване на оперативната резултатност;
  • определяне на възможностите за намаляване на разходите.

   

  Придобиването на сертификат ISO 14001, съгласно изискванията, демонстрира пред клиентите и пред останалите заинтересовани страни ангажимент на организацията да подобри екологичните си показатели.

 • Други съпътстващи предимства

  Освобождаване от задължително обследване: Ако сте голямо предприятие, което подлежи на задължително обследване за енергийна ефективност по смисъла на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ, чл.57, ал.2), притежаването на сертификат по ISO 14001 Ви освобождава от това задължение (ЗЕЕ, чл.57, ал.7), при условие, че приложената от Вас система за управление на енергията отговаря на минималните изисквания за енергийно обследване съгласно Наредба № Е-РД-04-05 от 8 септември 2016 г.

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.