iso 9000

Система за управление на качеството

Какво е ISO 9001?

Създаден от Международната организация по стандартизация (ISO), с цел да бъдат определени международни правила за управление на системите по качеството, стандартът ISO 9001 е основополагащ и е най-широко използваният международен ISO стандарт в областта на системите за управление.
ISO 9001 определя основните изисквания, които една организация следва да прилага, за да предоставя качествени услуги на своите клиенти.

Въвеждането му е осъществимо за всякакъв вид организации, независимо от дейността им.

 

Процес на сертификация

 

При интерес от Ваша страна от сертификация в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001, моля да се свържете с нас и да попълните заявка за сертификация.
Провежда се сертификационен одит на два етапа и след успешното им протичане се издава сертификат за съответствие със срок на валидност 3 години. През втората и третата година се провеждат надзорни одити.

 

 • Необходимо условие

  Задължително условие преди да предприемете действия за сертифициране по ISO 9001, съгласно изискванията, е да имате разработена и внедрена система за управление на качеството /СУК/ в съответствие с изискванията на стандарта.

 • Ползите за вас

  Удовлетворяване на изискванията

  ISO 9001 не е продуктов стандарт, но прилагането му гарантира производството на продукт / предоставяне на услуга, съответстващи на заложените критерии и приложимите нормативни изисквания.

  По-висока ефективност - Притежаването на сертификат за съответствие на системата за управление на качеството, издаден от трета независима страна/ сертифициращ орган е доказателство, че процесите в организацията протичат ефикасно.

  Повишено доверие - Сертификацията, сама по себе си е доброволен акт, но от друга страна е конкурентно предимство и увеличава доверието на клиентите към продукта/ услугата, които предлагате.

 • Защо да изберете ЦИЕС?

  • ЦИЕС е акредитиран от ИА „БСА“ орган и сертификатите, които издава са признати в цял свят. 
  • Работим с опитни технически експерти с професионални познания в съответните бизнес сектори и с одитори с доказана компетентност, някои от тях членове на Международния регистър на сертифицираните одитори (IRCA);
  • Предлагаме акредитирана сертификация за по-голяма част от областите, включени в класификацията на икономическите дейности – NACE BG-2008;
  • Познаваме европейското и българско законодателство по отношение на приложимите към стандартите нормативни документи;
  • Членуваме в Технически комитет (ТК 34) към БИС, което ни дава право да се запознаем и да участваме в обсъждането на промени в стандартите за управление.

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin copy   1 f copy  1 y copy

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.