ПРОГРАМА НА ЧАСТ ОТ КУРСОВЕТЕ, които предлагаме през 2021 

С цел планиране на конкретни дати на курсове с приоритет, моля, попълнете приложения анкетен лист и изпратете на един от посочените в листа имейл адреси.

 № ТЕМА   ДАТА за онлайн провеждане НАЧИН на провеждане и продължителност

КУРС 1/04 ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ. БДС EN ISO/IEC 17020:2012 – Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи контрол. ILAC-P15:05/2020 Приложение на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органите за контрол в системата за управление на органите за контрол. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018.  

5-16 април

2021 г.

 

Онлайн в реално време

от 09.00 ч. до 16.30 ч.
с предвидени почивки


КУРС 2/04


ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ЛАБОРАТОРИИ. Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на ISO 19011:2018.
БОНУС МОДУЛ - Изграждане на ефикасна система за управление на риска в лабораторните и контролни дейности.

 

22-23 април

2021 г.

 

 

 

 


Онлайн в реално време
от 09.00 ч. до 16.30 ч.
с предвидени почивки

КУРС 3/04


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОРГАНИТЕ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ съгласно изискванията на БДС EN ISO /ІЕС 17065:2012. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на БДС EN ISO 19011:2018.
 

28-29 април

2021 г.

 

 


Онлайн в реално време
от 09.00 ч. до 16.30 ч.
с предвидени почивки

КУРС 4/04


МЕТРОЛОГИЯ – ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗМЕРВАНИЯТА ПРИ КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ.
Начин на провеждане: възможност за избор - присъствено или онлайн чрез виртуална класна стая
 

11-12 май

2021 г.


Онлайн в реално време
от 09.00 ч. до 16.30 ч.
с предвидени почивки

Дистанционно или онлайн обучения във виртуална класна стая - Помагаме Ви да спазвате правилата при епидемичната обстановка.

  • Квалификационни групи по електробезопасност
  • Безопасна работа с повдигателни съоръжения (ПС)
  • Безопасна експлоатация за съоръжения под налягане (СН)
  • Безопасна експлоатация на съоръжения и инсталации за природен газ
  • Безопасна експлоатация на съоръжения и инсталации за въглеводороден газ
     
     

Освен присъствено, двете форми на обучение, които Ви предлагаме, са:

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ  ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ 

Място на провеждане:
 
Дистанционна платформа
     
Място на провеждане:
 
Виртуална класна стая

Начин на провеждане:

Получавате по електронната поща потребителско име и парола за курса в дистанционната платформа. В курса ще можете да се запознаете с материалите за съответното обучение. Достъп до тях ще имате за период от 1 седмица. След решаване на тест, намиращ се в курса, ще Ви бъдат подготвени съответните документи.
     
Начин на провеждане:

Лектoрът идва при Вас посредством електронната среда и преподава пълноценно учебния материал с всички необходими приложения за целта - презентации, видео, таблици, звукови ефекти. Обучението се провежда във ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ в предварително съгласувана дата и час. Има възможност за писмено или устно задаване на въпроси, както и на дискусии. Ако е предвиден изпит, той може да се проведе онлайн или на хартия.
Какво е необходимо да имате:
компютър, интернет
      Какво е необходимо да имате:
компютър, интернет, микрофон към компютъра
При група от повече участници - монитор/телевизор

 

В приложената ЗАЯВКА можете да посочите избраното от Вас обучение, за което желаете да бъдете обучени.

 

За повече информация и заявка за обучение се свържете с нас:

Център за професионално обучение при ЦИЕС ЕООД

тел.: 042 620 368

моб.: 0885 555 640; 0885 775073

e-mail: ctec@ctec-sz.com

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР ОРГАН ЗА КОНТРОЛ съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO 19011:2018.

 

ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ЛАБОРАТОРИИ. Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране. Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на ISO 19011:2018.

БОНУС МОДУЛ - Изграждане на ефикасна система за управление на риска в лабораторните и контролни дейности.

 

ЦИЕС в социалните мрежи

                          Linkedin   1 f  1 y

Централен офис

гр. Стара Загора 6006

ул. Индустриална 2, п.к. 131

Тел. +359 (42) 620368

Факс: +359 (42) 602377

е-mail: ctec@ctec-sz.com

            ctec.office@gmail.com

Лаборатории

Лаборатория за изпитване на строителни продукти
тел.:  042 627217, 042 620368

Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства
тел.: 042 630476; 042 620368

Top
Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. Ние ще приемем, че сте съгласни с това, но можете и да се откажете, ако желаете.